Wat is hypnose, trance?

Hypnotherapie maakt gebruik van trance, een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin je contact kunt maken met het onderbewuste. Deze toestand van diepe ontspanning wordt ook wel hypnose genoemd en is vergelijkbaar met het gevoel van dagdromen. Als je bijvoorbeeld een boek aan het lezen bent, komt wat er om je heen gebeurt niet meer bij je binnen. Je bent als het ware in de belevingswereld van het boek gestapt.


In plaats van hypnose spreek ik liever van trance omdat hypnose vaak associaties met toneelhypnose oproept, wat het therapeutisch werk tekort doet. Tijdens de trance zijn lichamelijke verschijnselen te constateren. Deze verschijnselen worden tranceverschijnselen genoemd. Als je in een dergelijke trancetoestand in contact komt met het onderbewuste kun je je bewust worden van oude emoties en overtuigingen. Je krijgt inzicht in dat wat je vroeger geen plek hebt kunnen geven. Hierdoor kan heling van de ziel ontstaan, wat direct invloed heeft op het leven hier en nu. Je kunt meer jezelf zijn, beter voor je mening uitkomen en volgen wat het gevoel je ingeeft, zonder dat je hierbij een stuk nuchterheid hoeft te verliezen.

Hoe werkt hypnose?
In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theater hypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf, en kan je je na de sessie alles herinneren!
In mijn vorm van Hypnocoaching leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf te kijken en te luisteren, en kom je zodoende dichter bij je onderbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die je op je eigen manier kunt toepassen in het dagelijks leven om zo je doelen te verwezenlijken.

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, reïncarnatie, NLP,  zelfhypnose, etc. Het effect van allerlei andere vormen van therapie zoals gesprekstherapie en cognitieve gedragstherapie kan worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Hypnotherapie als ontdekkingsreis
Het onderbewuste van de mens heeft zelf de sleutel tot oplossingen van de problemen die zich in ieder mensenleven voordoen. De therapeut kan deze sleutels onmogelijk zelf verzinnen of vormgeven, maar kan wel de ideale situatie scheppen waarin iemand in ontspanning (trance) als het ware op reis gaat door een onbewuste wereld van innerlijke kennis en innerlijke kracht. Wat het werken met trance ook heel bijzonder maakt is, dat je als het ware in je beleving heen en terug kunt gaan in de tijd. Teruggaan in de tijd wordt regressie genoemd. Men kan terug gaan naar het recente verleden, maar ook naar situaties in de jeugd.

Gevoel en verstand
Bij veel mensen lijkt het alsof de ‘delen’ gevoel en verstand niet met elkaar in evenwicht zijn. Gevoel en verstand wordt ook wel benoemd als: hoofd en hart; of: denken en voelen. Bij het nemen van beslissingen zegt het gevoel dit, en het verstand dat; en wat moet je dan kiezen? Het lijkt op een innerlijke strijd. Mensen kunnen hier zoveel last van hebben dat het hun geluk in de weg staat. Het evenwicht kan verstoord geraakt zijn doordat iemand zich met moeite heeft leren handhaven in het leven, en om de pijn van die ervaringen niet te voelen. Hierdoor zijn bepaalde gewoontes door degene ontwikkeld, en wordt men steeds minder zichzelf. Mijn vorm van Hypnocoaching kan hierin een blijvende positieve verandering teweeg brengen.

Plaats een reactie

Algemeen

Uw privacy

Contactgegevens

Donckerstraat 20
6061 EX Posterholt
+31 6 57 94 23 04
info@lizhousmanscoaching.nl