Klachten procedure

KLACHTENPROCEDURE

Je hebt een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben.

Hoe te handelen bij een klacht?

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je het volgende stappenplan volgen:

  • Bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
  • Komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Dit is de link naar de beroepsvereniging voor het indienen van een klacht en de inzet van de klachtenfunctionaris https://www.hypnotherapie.nl/klachten/
  • Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg
  • Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

​Verder is Liz Housmans Coaching aangesloten bij de RBCZ en de SCAG ten aanzien van de geschillencommissie. Daarnaast valt de praktijk onder de WKKGZ: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.

Algemeen

Uw privacy

Contactgegevens

Donckerstraat 20
6061 EX Posterholt
+31 6 57 94 23 04
info@lizhousmanscoaching.nl