Omgaan met verlies en rouw

Rouw wordt lichter doordat je emoties loslaat. Hiervoor is het nodig dat je de tijd neemt, want als je jezelf geen tijd gunt, kan jouw gevoel er niet zijn. Het is van groot belang dat je ruimte creëert, ruimte om te mogen voelen. En blijf erover praten, niet met maar één persoon, maar met meerdere. Het liefst zo veel mogelijk. Deel ook de herinneringen, want deze zijn nu zo dierbaar geworden. Ze worden tot leven geroepen als je erover praat, zodat de emoties dan ook omhoog kunnen komen.

Rouw wordt lichter door te luisteren naar je eigen innerlijke beelden. Als mens maar ook als Hypnotherapeut weet ik dat visualisaties enorm betekenisvol zijn in een periode van rouw. Ik vind het persoonlijk respectvoller als men praat over Omgaan met Verlies, omdat onze dierbaren op een andere manier om ons heen zijn, in een andere fase van ons beider bewustzijn. En dat verdient respect; naar jezelf en de dierbare.

Mijn begeleiding in Omgaan met Verlies is daarom ongekend maatwerk, dat voor een superieure afstemming vraagt van de therapeut. Omgaan met Verlies, rouw en verbinding, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wees welkom in mijn praktijk!

Algemeen

Uw privacy

Contactgegevens

Donckerstraat 20
6061 EX Posterholt
+31 6 57 94 23 04
info@lizhousmanscoaching.nl