Kinderen en hypnotherapie

Kinderen kunnen net als volwassenen niet lekker in hun vel zitten. Je kunt dat onder andere aan hen merken als ze vaak verdrietig, boos of agressief zijn, of zich juist terug trekken. Soms zijn er lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, of bedplassen als gevolg van spanning of een weggestopte negatieve ervaring.
Je merkt als ouder dat je kind niet echt kan genieten, dat er iets is dat hem/haar belemmert. Het is voor ouders lastig om te zien dat je kind zich niet gelukkig voelt en je dan niet goed weet wat je moet doen. Dan kan het fijn zijn om je verhaal te doen en begeleiding te krijgen voor je kind en voor jezelf als ouder. Begeleiding om op zoek te gaan naar oorzaken, inzichten, oplossingen en veranderingen. Hypnotherapie is een prachtige en efficiënte manier van werken die door kinderen als zeer fijn wordt ervaren.

Hypnotherapie werkt effectief bij kinderen!

Kinderen zijn zeer trance-gevoelig. Ze kunnen helemaal opgaan in hun spel en zijn daarbij volledig in zichzelf gekeerd. Ze worden op dat moment niet gehinderd door hun (kritische) verstand. Kinderen zijn dus al op vele momenten van de dag ongemerkt in trance. Ze kunnen gemakkelijk switchen van hun buitenwereld naar hun binnenwereld en andersom. Vanwege de levendige verbeeldingskracht en de ontvankelijkheid voor suggesties wordt er bij kinderen veel gewerkt met visualisaties. Naast het versterken van het zelfvertrouwen, is het belangrijkste doel van de hypnotherapie dat het kind zelf de regie (weer) krijgt over zijn/haar lijf en gevoel, gedachten en/of gedrag.

Hypnotherapie bij kinderen is aan te bevelen bij:

  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Spanning en stressklachten, bv buikpijn of hoofdpijn
  • Faalangst en overige angsten
  • Omgaan met Verlies
  • Belemmeringen door verdriet, boosheid of vluchtgedrag
  • Het niet kunnen uiten van gevoelens
  • Gepest worden of de pester zijn
  • Concentratieproblemen
  • Weerbaarheid en zelfbeeld vergroten
  • Verwerken van een ingrijpende gebeurtenis

Werkwijze

De intake is het eerste kennismakingsgesprek met meestal 1 van de ouders en het kind. Het doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen en een goed beeld te krijgen van het kind, het gezin, en de problematiek. Aan de hand van de verkregen informatie worden vervolgens doelen geformuleerd en kan een behandelplan worden opgesteld.

Bij kinderen wordt in de verdere behandeling op een speelse manier gewerkt die aansluit bij hun belevingswereld. Ik werk met de kinderen alleen en geef daarna een terugkoppeling naar de ouder(s). Het is voor kinderen steeds opnieuw een verrassing wat we op de geplande afspraak gaan doen, zodat een veelzijdige reeks technieken met succes kan worden ingezet.

Wees welkom in mijn praktijk, waarin één van mijn diensten Hypnotherapie is, praktisch inzetbaar voor volwassenen, jong volwassenen/adolescenten, maar ook voor jongere kinderen vanaf circa 5 jaar!

Algemeen

Uw privacy

Contactgegevens

Donckerstraat 20
6061 EX Posterholt
+31 6 57 94 23 04
info@lizhousmanscoaching.nl