skip to Main Content

Hypnotherapie bij kinderen

Kinderen kunnen net als volwassenen niet lekker in hun vel zitten. Je kunt dat onder andere aan hen merken als ze vaak verdrietig, boos of agressief zijn, of zich juist terug trekken. Soms zijn er lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, of bedplassen als gevolg van spanning of een weggestopte negatieve ervaring.
Je merkt als ouder dat je kind niet echt kan genieten, dat er iets is dat hem/haar belemmert. Het is voor ouders lastig om te zien dat je kind zich niet gelukkig voelt en je dan niet goed weet wat je moet doen. Dan kan het fijn zijn om je verhaal te doen en begeleiding te krijgen voor je kind en voor jezelf als ouder. Begeleiding om op zoek te gaan naar oorzaken, inzichten, oplossingen en veranderingen. Hypnotherapie is een prachtige en efficiënte manier van werken die door kinderen als zeer fijn wordt ervaren.

Hypnotherapie werkt effectief bij kinderen!

Kinderen zijn zeer trance-gevoelig. Ze kunnen helemaal opgaan in hun spel en zijn daarbij volledig in zichzelf gekeerd. Ze worden op dat moment niet gehinderd door hun (kritische) verstand. Kinderen zijn dus al op vele momenten van de dag ongemerkt in trance. Ze kunnen gemakkelijk switchen van hun buitenwereld naar hun binnenwereld en andersom. Vanwege de levendige verbeeldingskracht en de ontvankelijkheid voor suggesties wordt er bij kinderen veel gewerkt met visualisaties. Naast het versterken van het zelfvertrouwen, is het belangrijkste doel van de hypnotherapie dat het kind zelf de regie (weer) krijgt over zijn/haar lijf gevoel, gedachten en/of gedrag.

Hypnotherapie bij kinderen is aan te bevelen bij:
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Spanning en stressklachten
 • Faalangst en overige angsten
 • Belemmeringen door verdriet of boosheid
 • Het niet kunnen uiten van gevoelens
 • Gepest worden of de pester zijn
 • Concentratieproblemen
 • Weerbaarheid en zelfbeeld vergroten
 • Verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
 • Rouwverwerking bij een verlieservaring
 • Verwerken scheiding van de ouders

Werkwijze

De intake is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s) en het kind. Het doel van dit gesprek is elkaar te leren kennen en een goed beeld te krijgen van het kind, het gezin, en de problematiek. Aan de hand van de verkregen informatie worden vervolgens doelen geformuleerd en kan een behandelplan worden opgesteld.

Bij kinderen wordt in de verdere behandeling op een speelse manier gewerkt die aansluit bij hun belevingswereld. Naast visualisaties, metaforen en ontspanningsoefeningen kan een reeks andere technieken met succes worden ingezet.

Wees welkom in mijn praktijk, waarin één van mijn diensten Hypnotherapie is, voor volwassenen maar voor ook kinderen vanaf 7 jaar!
https://www.lizhousmanscoaching.nl/contact/

Back To Top