Maandelijks archief: april 2017

De magische wereld van een kind

kind met knuffel

Het is van grote waarde voor jong én oud om in je eigen magische wereld te kunnen stappen. In je eigen binnenwereld zitten veel geheimen maar vooral ook oplossingen. Deze oplossingen kunnen geactiveerd worden door naar je eigen binnenwereld te gaan, en van hieruit zal dan het een en ander aangepakt en opgelost kunnen worden.

Veel kinderen kunnen vaak al van nature contact met hun eigen magische wereld maken, maar er zijn ook kinderen die geen magische wereld zien. Deze kinderen lopen vaak tegen gedragsproblemen aan zoals bijvoorbeeld erg druk zijn, onbegrip, niet goed kunnen concentreren en/of onverklaarbare woedeaanvallen.

Wat ik doe is het kind met zijn eigen magische wereld kennis te laten maken.  Hiervoor heb ik een aantal tools zoals speciale gesprekstechnieken die voor kinderen ontwikkeld zijn, maar ook bijzondere andere effectieve middelen. Vaak is na een eerste sessie al goed merkbaar dat er dingen veranderd zijn, wat meteen opvalt bij de ouders en hun omgeving. Het kind kan dan al voorzichtig een kijkje nemen in zijn eigen binnenwereld, zodat hij kan ontdekken wat je daar allemaal  kan doen. De magische wereld in een kind kan ervoor zorgen dat hetgeen wat hij of zij niet fijn vindt minder belastend wordt, en hierdoor zal aanpassing van het gedrag als vanzelf anders worden.

Wil je weten of ik jouw kind kan helpen? Vul het contactformulier op mijn website in voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Nieuwetijdskinderen

Wie zijn zij? En hoe staan zij in het NU?

Kinderen van deze tijd, oftewel, nieuwetijdskinderen, staan bekend als druk en chaotisch. Ook zijn ze gevoeliger dan kinderen uit vroegere generaties. Dat komt omdat hun geestelijke lichamen een beetje zijn gaan ‘lubberen’ en niet meer zo vast aan het fysieke lichaam zitten. De gevoeligheid van nieuwetijdskinderen moeten we liever niet bestrijden met bepaalde medicijnen, we moeten integendeel de samenleving zo omvormen dat nieuwetijdskinderen zich hier welkom voelen en hier kunnen leven, zonder als ziekelijk, afwijkend of wat dan ook bestempeld te worden.

Wanneer we voor deze weg kiezen, zullen de nieuwetijdskinderen zelf onze samenleving gaan omvormen tot een wereld zonder scheidsmuren, en met mensen die denken met hun hart en niet alleen met hun hoofd. Dat leidt uiteindelijk tot een nieuwe geneeskunde, een nieuwe economie, rechtspraak en ga zo maar door.

Deze nieuwetijdskinderen tomorrowzijn in toenemende mate heldervoelend, empathisch en telepathisch. Ze pikken gemakkelijk gevoelens op van anderen. De grens tussen de zintuiglijk waarneembare wereld en de ‘onzichtbare’ wereld van gevoelens, stemmingen en energieën is heel vloeiend voor hen. Ze nemen “de binnenkant” makkelijker waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag dat niet strookt met wat er zich innerlijk afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is trefzeker.

Nieuwetijdskinderen zijn vredestichters: ze voelen de impuls om tegengestelde belangen te willen verzoenen, harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Tezamen met hun intuïtieve vermogens leidt dit er vaak toe dat deze kinderen vroeg oud en volwassen zijn: ze begrijpen hun ouders soms beter dan deze zichzelf of elkaar begrijpen en ze proberen hen vaak te helpen of een brug te slaan tussen beiden. Ze worden in hun gevoel ‘de ouder van hun ouders’ en kunnen gaan zich identificeren met deze helpende, therapeutische rol. Een deel van hun onbevangen kind-zijn kan daarmee verloren gaan.

Nieuwetijdskinderen zijn ook idealistisch. Ze zijn spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze worden geïnspireerd door idealen als gelijkheid, broederschap en een groot respect voor de natuur.

Zij zijn hier om ons te leren
Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Eigenlijk zijn zij hier om ons te leren breken met een traditie van overmatig denken en analyseren. Nu is het zo dat alle kinderen tot op zekere hoogte gevoelswezens zijn, maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden dan letterlijk ziek of vertonen ernstige gedragsstoornissen. Zij zitten als het ware met één been al zo sterk verankerd in een hartbewustzijn, dat zij niet meer terug kunnen.

Mede vanwege dit sterke intuïtieve bewustzijn en hun onvermogen zich aan te passen, kunnen nieuwetijdskinderen overkomen als rebels, “anders” of eigenzinnig. Feitelijk is het niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn. Maar als daar geen ruimte voor is, kunnen het drop-outs worden, eenlingen die aan de rand van de maatschappij leven.
Omdat zij minder door angst en zelfbehoud worden aangedreven, zijn ze minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Toch kunnen ze intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ontmoeten. Ze kunnen zich daardoor vervreemd en eenzaam voelen en zich afvragen wat eigenlijk de zin is van hun aanwezigheid op aarde. Als ze echter wel hun plek vinden en hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen, zijn ze in hun ideeën origineel en inspirerend, en in hun omgang met mensen zachtmoedig, en loyaal.

Als je na het lezen van dit artikel eigenlijk nog niet uitgelezen bent, meer wil weten, of gewoon even een luisterend oor zoekt, bel mij voor een vrijblijvende afspraak!