skip to Main Content

Af en toe heb ik een leider nodig. Iemand die me gevoelens e/o dingen helderder laat zien; me daarin leidt. Wellicht wist ik het antwoord of de remedie of wat dan ook al en is het voor mij meer een ‘aha’ ervaring. Hoe dan ook: ook deze keer heeft Liz me teruggebracht tot mezelf. Tot waar het om gaat in mijn leven. Dank je, Liz. Uit de grond van mijn hart.

Groet, Marianne

Back To Top